Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом

Стаття 94. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом

Після подання зазначеного у статті 93 цього Кодексу повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття посадових осіб митного органу.
Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена в строк визначений митним органом у межах звичайних строків доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та інших умов перевезення.
Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться, після прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю.
У місці доставки товари і транспортні засоби пред'являються, а документи на них передаються митному органу. Заява про пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного контролю та передання документів на них мають бути зроблені у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, встановленим для митного органу, - у мінімально можливий строк після початку роботи цього органу.
Зміна місця стоянки транспортного засобу, вивантаження, переван­таження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органу.
Усі додаткові витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи обставин, непередбачених цією статтею, митними органами не відшкодовуються.

У коментованій статті Митного кодексу законодавець детально регламентує питання пов’язані з доставкою товарів та документів у місце, визначене митним органом для здійснення попередніх операцій.
Місцем прибуття автотранспорту може бути визначена митницею призначення територія або її частина пункту пропуску через державний кордон України, морського, річкового порту, аеропорту, залізничної станції, підприємства (вантажного митного комплексу, автопорту, автотерміналу, складу тимчасового зберігання відкритого типу, митного ліцензійного складу). За рішенням Держмитслужби України місцем прибуття автотранспорту може бути визначена територія складу тимчасового зберігання закритого типу або підрозділу митниці призначення, у якому безпосередньо проводиться митне оформлення. Формування в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України (далі - ЄАІС) і коригування Переліку місць прибуття автотранспорту (далі - Перелік) здійснюються Управлінням контролю за переміщенням вантажів за поданнями митниць призначення.
Відповідно до п.1.3 наказу Державної митної служби України від 21.11.2005 р. .Ш136 про місця прибуття автотранспорту підприємство - власник території повинно забезпечити умови для здійснення митного контролю в повному обсязі - з моменту прибуття автотранспортного засобу з товарами й до завершення митного оформлення їх в обраному митному режимі та надати посадовим особам митниці технічні можливості зв'язку з ЄАІС. За рішенням начальника митниці призначення або вповноваженою ним особою можуть бути доставлені в місця прибуття інші, ніж визначено Переліком, зокрема такі товари:
а) небезпечні товари, перебування яких у місцях скупчення автотранспорту може створювати загрозу життю й здоров'ю населення чи навколишньому середовищу;
б) що потребують особливих умов зберігання, унаслідок чого вони не можуть протягом тривалого часу зберігатися в автотранспортних засобах;
в) валютні цінності, що ввозяться банками;
г) що ввозяться на адресу підприємств з безперервним циклом виробництва й призначені для використання в процесі виробництва;
д) що за своїми габаритами не можуть бути ввезені в місце прибуття.
У вищезазначених випадках одержувач товарів або вповноважена ним особа подає митниці призначення письмову заяву про надання дозволу на доставку товарів у місце прибуття інше, ніж визначено Переліком. Рішення про надання такого дозволу приймається начальником митниці призначення або вповноваженою ним особою шляхом проставлення візи на згаданій заяві. Назва й адреса місця прибуття таких товарів і реєстраційний номер заяви вносяться до ЄАІС посадовою особою митниці призначення шляхом заповнення відповідного поля в електронній копії документа контролю за доставкою.
Після прибуття до митного органу призначення товари та транспортні засоби повинні розміщуватись у зонах митного контролю, де посадові особи митних органів здійснюють митний контроль та митне оформлення відповідно до чинного законодавства. Порядок створення, розташування та обладнання зон митного контролю детально розглянуто в коментарі до глави 7 МК.
Не пізніше ніж через три години після доставки товарів у місце прибуття, а в разі прибуття поза робочим часом, установленим для митниці, - у мінімальний строк з початку її роботи перевізник повинен подати черговій посадовій особі митниці
призначення в місці прибуття примірники витягу з електронної копії відповідного документа контролю за доставкою та товаросупровідні документи на товари.
Згідно з п.1.8. зазначеного вище наказу чергова посадова особа митниці призначення в місці прибуття:
- перевіряє комплектність поданих перевізником товаросупровідних документів за переліком таких документів, що міститься в електронній копії документа контролю за доставкою, і відповідність цих документів реквізитам документів, зазначених у витягу з цієї електронної копії;
- зазначає на всіх примірниках документа контролю за доставкою час надходження товарів, завіряє запис особистим підписом і відтиском штампа "Під митним контролем";
- проставляє відтиск штампа "Під митним контролем" на всіх поданих товаросупровідних документах;
- у строк, що не перевищує чотирьох годин, уносить до ЄАІС відмітку про надходження товарів.
Один примірник документа контролю за доставкою й по одному примірнику товаросупровідних документів повертаються перевізникові для подальшого декларування товарів. Другий примірник документа контролю за доставкою (або його копія) залишається в чергової посадової особи митниці призначення в місці прибуття для передання до відділу контролю за переміщенням товарів, де зберігаються протягом поточного року, після чого передаються до архіву митниці. Решта примірників товаросупровідних документів передаються до підрозділу митного оформлення.
Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затверджене наказом Державної митної служби України від 08.12.1998 р. №771, розроблено з метою встановлення надійного контролю за переміщенням товарів та інших предметів між митницями України, оперативного реагування у разі виникнення ускладнень чи непередбачених ситуацій під час такого переміщення, підвищення рівня відповідальності осіб, що здійснюють перевезення вантажів, з метою ведення статистичної обробки та аналізу інформації про переміщувані вантажі. Дія цього Положення поширюється на переміщення товарів та інших предметів, які перебувають під митним контролем та переміщуються між митницями територією України всіма юридичними та фізичними особами. Товари переміщуються під митним контролем з митниці відправлення у митницю призначення шляхом їх перевезення залізничним, автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом. Відповідно до п.1.6. Положення товари перевозяться між митницями під митним забезпеченням в упаковці, транспортних засобах чи контейнерах, виготовлених та обладнаних таким чином, що: товари не могли бути вилученими з опечатаного вантажного місця, транспортного засобу чи контейнера або поміщатись у такі місця без залишення видимих слідів розпечатання чи пошкодження митного забезпечення. Визначення митного забезпечення див. в п.13 ст. 1 МК.
Митниця відправлення обов'язково встановлює строк доставки товарів у митниць: призначення. Строк доставки товарів у митницю призначення визначається, виходячи з відстані до митниці призначення, виду транспортного засобу, а також маршруту ті інших умов перевезення, і не повинен перевищувати максимального (граничного строку доставки. Максимальний строк доставки в митницю призначення товарів, по: переміщуються прохідним або внутрішнім митним транзитом, визначається відповідне до законодавства України, яке регулює процедуру переміщення товарів залежно від виду транспорту, а саме:
автомобільним транспортом - до 10 діб; залізничним транспортом — до 28 діб;
авіаційним транспортом - до 5 діб; морським та річковим транспортом - до 20 діб; трубопровідним транспортом - до 31 доби. Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну відповідно до заявленого митного режиму, здійснюється в митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари. Альтернативою митному оформленню товарів у митниці призначення є тиснення повного митного оформлення товарів безпосередньо у прикордонній митниці зі сплатою належних платежів та дотриманням положень чинного законодавства у частині сертифікації продукції, а також застосування заходів нетарифного регулювання, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю тощо.
Відповідно до ч.5 коментованої статті всі дії суб'єкта, що переміщує предмети через митний кордон України, пов'язані зі зміною місця стоянки транспортного засобу, а також завантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органу.
Витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи обставин, передбачених цією статтею, митними органами не відшкодовуються. Визначення поняття «декларант» див. в коментарі до ст. 87 МК.