Допущення товарів до переміщення в режимі транзиту

Стаття 203. Допущення товарів до переміщення в режимі транзиту
Рішення про допущення товарів до переміщення в режимі транзиту приймається митним органом на підставі наявних документів і за умови виконання перевізником положень цього Кодексу та інших законів України.
Коментована стаття МК встановлює умови прийняття рішення посадовими особами митних органів про допущення товарів до переміщення в режимі транзиту. Такими умовами є:
- наявність певних документів;
- дотримання та виконання перевізником положень МК та чинного законодавства України.
Особливості допущення до переміщення певних видів товарів у митному режимі транзиту закріплені Законами України. Зокрема транзит вантажів супроводжується документами за переліком визначеним ст. 6 Закону України "Про транзит вантажів" від 20.10.1999 p. №U72-XIV (із подальшими змінами та доповненнями).
До таких документів законодавець відносить:
- товарно-транспортну накладну, складену мовою міжнародного спілкування. Залежно від обраного виду транспорту такою накладною може бути авіаційна вантажна накладна (Air Waybill), міжнародна автомобільна накладна (CMR), накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), коносамент (Bill of Lading);
- рахунок-фактуру (Invoice) (за наявності);
- інший документ, що вказує вартість товару;
- пакувальний листок (специфікація);
- вантажна відомість (Cargo Manifest);
- книжка МДП (Carnet TIR).
При декларуванні транзитних вантажів відповідно до митного законодавства України до митних органів подається вантажна митна декларація (ВМД), або накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), книжка МДП (Carnet TIR), необхідні для здійснення митного контролю.
У разі транзиту вантажів залізничним транспортом до митних органів на дільницях, на які поширюється сфера застосування Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), подається накладна ЦІМ (СІМ). У разі транзиту вантажів залізничним транспортом на інших дільницях до митних органів подається накладна УМВС (СМГС), що містить відомості, необхідні для здійснення митного контролю.
У разі транзиту вантажів автомобільним транспортом до митних органів подається вантажна митна декларація (ВМД) або книжка МДП (Carnet TIR).
Декларування транзиту вантажів, що переміщуються авіаційним транспортом, здійснюється за авіаційною вантажною накладною (Air Waybill) та/або вантажною відомістю (Cargo Manifest) з поданням митним органам вантажної митної декларації. У разі транзиту вантажу в межах одного пункту пропуску вантажна митна декларація не подається.
Митне оформлення транзиту підакцизних вантажів будь-яким видом транспорту, крім транзиту вантажів авіаційним транспортом у межах одного пункту пропуску, провадиться виключно за умови подання митним органам вантажної митної декларації (ВМД).
Службовим особам спеціально уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють контроль транзитних вантажів, забороняється вимагати від учасників транзиту іншої документації транзиту вантажів, крім визначеної розглядуваним Законом статті та міжнародними договорами України.
Перевізник має права та виконує обов'язки, які визначені у ст. 154, 157, 158 та 159 МК та інших законодавчих актах України.
При прийнятті товарів для переміщення у режимі транзиту перевізник повинен укласти угоду, перевірити оформлення митних транспортних документів, а також митне забезпечення, накладене на транспортний засіб і упаковку товарів, за необхідності перевірити або надати гарантії доставки товару до митного органу призначення. За порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом перевізник притягується до відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Відповідно до наказу Держмитслужби від 17.11.2005 р. №1118 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 25.07.2006 р. №630), що затвердив Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, у разі ввезення ТЗ на митну територію України з метою транзиту його власник або уповноважена особа подає митному органу на бланку митної декларації два примірники зобов'язання про транзит та такі документи:
- що підтверджують право власності на ТЗ;
- що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні);
- інші документи, потрібні для митного оформлення ТЗ, подання яких митному органу передбачено законодавством України.
Особою, яка надає зобов'язання, заповнюються: поле для зазначення режиму переміщення громадянина, пункти 1, "Дата заповнення та особистий підпис" та підпункт 4.2 митної декларації, а до підпункту 4.1 митної декларації вноситься письмове зобов'язання про вивезення ТЗ такого змісту: "Зобов'язуюсь вивезти цей транспортний засіб за межі митної території України в термін, визначений митним органом. Про відповідальність згідно зі статтею 349 Митного кодексу України в разі порушення цього зобов'язання ознайомлений".
Зобов'язання про транзит засвідчується відтиском особистої номерної печатки та підписом посадової особи митного органу. У графі "Для службових позначок" посадова особа митного органу зазначає дату закінчення транзиту, а у випадку, визначеному Правилами, також номер квитанції МД-1 і розмір грошової застави.
Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на підставі зобов'язання про транзит, засвідченого відтиском особистої номерної печатки і підписом посадової особи митного органу, і другого примірника квитанції МД-1 (у випадку, якщо ТЗ не зареєстровано постійно в уповноважених державних реєстраційних органах іноземних держав, то після внесення грошової застави в розмірі суми податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті при ввезенні таких ТЗ на митну територію України для постійного користування).