Вход

Документи та відомості, що використовуються для формування митної статистики

Стаття 307. Документи та відомості, що використовуються для формування митної статистики
Для формування митної статистики використовуються документи та відомості, що подаються до митних органів юридичними та фізичними особами згідно з нормами цього Кодексу, якими визначається порядок здійснення митного контролю та митного оформлення.
Дана стаття визначає, які саме документи використовуються для ведення та формування митної статистики. Такими документами є документи та відомості, що визначають порядок здійснення митного контролю та митного оформлення.
Відповідно до ч. 15 ст. 1 МК митний контроль розглядається як сукупність заходів, що здійснюються митними органами у межах своєї компетенції з метою забезпечення дотримання норм митного законодавства та положень міжнародних договорів.
Митне оформлення відповідно до ч. 14 ст. 1 МК - це виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів, транспортних засобів, що перемішуються через митний кордон України і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів.
Для цілей ведення митної статистики зовнішньої торгівлі використовується вантажна митна декларація - документ, який подається митному органу суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності при митному оформленні зовнішньоторговельних операцій.
Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням ВМД затверджений Наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 р. №314, з урахуванням положень, закріплених у Наказі Державної митної служби України №671 від 08.08.2007 р. «Про внесення зміни до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації».
Дійсно, основним джерелом даних митної статистики зовнішньої торгівлі й статистики митних платежів є ВМД, але варто звернути увагу, що облік товарів, переміщуваних трубопровідним транспортом (нафта, нафтопродукти, газ, вода й ін.) і по лініях електропередачі, здійснюється відповідно до особливостей їх декларування - за партіями товарів, поставлених відповідно до документів, що підтверджують приймання товарів на прикордонних пунктах трубопроводів або ліній електропередачі.
Для ведення митної статистики зовнішньоторговельного обігу використовуються такі відомості із ВМД:
- ідентифікаційний номер підприємства;
- товар і його код за ТН ЗЕД України; вага нетто;
- фактурна вартість у валюті контракту; валюта і її код;
курс валюти;
статистична вартість;
країна й код країни-одержувача;
- код митного режиму.
При заповненні ВМД застосовуються цифрові коди різних класифікаторів, що дозволяє автоматизувати збір необхідних даних.
Для статистичних цілей можуть бути використані й інші документи й відомості, що надаються відповідно до МК на етапах виробництва митного оформлення й проведення митного контролю, зокрема інші форми митних декларацій (МД-1, МД-4, МД-6, МД-7), листи-узгодження, довідки про визначення митної вартості, картки обліку суб'єктів ЗЕД, протоколи про порушення митних правил, журнали обліку операцій та інші документи залежно від особливостей напрямку спеціальної митної статистики.
Уся статистична інформація комплектується у зведені вихідні статистичні форми, які затверджуються відповідними наказами Держмитслужби.