Вход

Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю

Стаття 45. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю

Особи, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подавати митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.
Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу.
Правоохоронні органи України, фінансові установи, податкові та інші контролюючі органи України відповідно до законодавства України на запити митних органів або за власною ініціативою інформують митні органи про наявні в них відомості, необхідні для здійснення митного контролю.

1. Коментовану статтю законодавець присвячує документам та відомостям, які «дохідні для здійснення митного контролю.
У ч. 1 коментованої статті визначається, що особи, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подавати митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю. Положення коментованої частини покладають обов'язок на осіб, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України подавати посадовим особам митних органів України документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.
Питання подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю регламентуються ст. 54 МК (див. коментар до цієї статті).
2. Ч.2 коментованої статті встановлює, що перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу. Положення цієї статті мають відсильний характер.
«Порядок здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний стегон», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. Зеї989 передбачає, що для здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів і товарів перевізник або експедитор чи уповноважена особа подають такі документи:
- вантажна митна декларація (в установлених законодавством випадках) на переміщувані товари;
- міжнародна автомобільна накладна (GMR) або товаротранспортна накладна;
- рахунок-фактура (інвойс), інші документи, якими підтверджується вартість товарів та які дають можливість ідентифікувати зазначені товари:
- пакувальний лист (специфікація);
свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами;
- у разі потреби: книжка міжнародного дорожнього перевізника (Garnet TIR); вантажна відомість (каргоманіфест); авіаційна вантажна накладна (Аіг Waybill); коносамент (Bill of Lading)визначені законодавством інші документи, видані державними органами.
Відповідно до «Порядку здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що перемішуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня ->.'3 р. №1989, для здійснення митного контролю капітан судна або уповноважена особа додають такі документи:
- генеральну декларацію; декларацію про вантаж; коносамент, річкову накладну;суднову роль; список пасажирів; декларацію про особисті речі членів екіпажу судна; митні декларації (тільки для членів екіпажу судна, які є громадянами України); список запасів споживання; довідку капітана судна про наявність на борту судна наркотичних д:;дчотропних) засобів, зброї та боєприпасів; довідку про наявність у судновій касі валюти; зобов'язання капітана судна, яке плаває під Державним Прапором України, про те, що закуплені за кордоном запаси споживання не будуть винесені із судна; інші д::-гументи, передбачені Митним кодексом України, іншими законодавчими актами : шви з питань митної справи та міжнародними договорами України. Подані документи повинні бути засвідчені судновою печаткою та підписом капітана судна (крім митних декларацій членів екіпажу судна, які є громадянами України). Генеральна декларація, вантажна декларація, суднова роль, список пасажирів, вантажні документи (коносаменти, їх переліки - маніфести), митні декларації членів екіпажу, список суднових запасів подаються на бланках форми Міжурядової морської консультативної організації (Intergovernemental Martitame Concultative Organization - ІМСО).
При здійсненні митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон подаються до митного органу такі документи:
- передатна відомість (багажний список);
- залізничні накладні;
- перевізні документи;
- товаросупровідні документи (рахунок-фактура, специфікація, пакувальний лист та інші документи);
- інші документи, передбачені МК, іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними договорами.
Митні органи мають право проводити митний огляд та переогляд залізничних транспортних засобів і товарів (вантажів) з метою перевірки законності переміщення, відповідності даних, наведених у перевізних та товаросупровідних документах, фактичним.
Відповідно до «Порядку здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. №1989 для здійснення митного контролю командир повітряного судна подає такі документи:
- генеральну декларацію;
- список запасів споживання;
- каргоманіфест;
- авіаційні вантажні та поштові накладні;
- товаросупровідні документи;
- інші документи, передбачені МК, іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи та міжнародними договорами (у разі потреби). Відповідно до статті 16 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1947) компетентна влада кожної держави-учасниці має право перевіряти посвідчення й інші документи, передбачені вищевказаною Конвенцією. До таких документів належать: свідоцтва на кожного члена екіпажу; список прізвищ пасажирів із зазначенням пунктів відправлення й призначення; маніфест та докладні декларації на вантаж; бортовий журнал; дозвіл на бортову радіостанцію.
Додатком 9 до вказаної Конвенції, схваленим Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО), встановлені єдині форми генеральної декларації, вантажної відомості, картки посадки-висадки пасажира, свідоцтва члена екіпажу повітряного судна.
Для документального контролю енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, подаються акти прийому-передачі, а також використовуються акти про: зняття і накладення пломб; фіксування показників лічильників; обсяги переміщуваного товару.
Відповідно до Переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 р. №80, до документів, які обов'язкові для подання, належать: митна декларація, товарно-транспортний документ на перевезення (залізнична накладна (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіаційна накладна (Аіг Waybill), коносамент (Bill of Lading) тощо, зовнішньоекономічний договір, рахунок (Invoise) або інший документ, який визначає вартість товару, декларація митної вартості (подається у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України), декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні : дрібні ціни на підакцизні товари, облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної дальності або її копія, завірена цим суб'єктом, лист про погодження (подається підприємством, розміщеним поза зоною діяльності митного органу), документ контролю за ставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензія митного перевізника, книжка МДП, книжка АТА, книжка СРD, свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, акти приймання-передачі (електроенергії, газу, нафти, аміаку тощо), посередницький договір, документ на право провадження митної брокерської діяльності, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що з визначають країну походження товарів, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), векселі (відповідно до законодавства), документи, що підтверджують право па застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для ай знання митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Відповідальність за неподання митному органу документів, необхідних для митного контролю, передбачена статтею 330 МК (див. коментар до вказаної статті).
3. Згідно з ч.З коментованої статті правоохоронні органи України, фінансові установи, податкові та інші контролюючі органи України відповідно до законодавства України на запити митних органів або за власною ініціативою інформують митні органи про наявні в них відомості, необхідні для здійснення митного контролю. Законодавець коментованої статті зобов'язує правоохоронні органи України, фінансові установи, даткові та інші контролюючі органи України надавати відповіді на запити митних органів про наявні в них відомості, необхідні для здійснення митного контролю.