Вход

Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом

Стаття 149. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом
Для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, декларант подає митному органу такі документи:
1) зовнішньоекономічний договір (контракт);
2) акт (акти) приймання-передачі товару;
3) сертифікат якості;
4) рахунок-фактуру (інвойс);
5) маршрутну телетайпограму;
6) дозволи (ліцензії) відповідних органів державної влади;
7) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.
У коментованій статті законодавець встановлює перелік документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів що переміщуються трубопровідним транспортом через митний кордон України.
Відповідно до положень коментованої статті та згідно з вимогами, які зазначені в Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. №1958, для митного оформлення газу на підставі періодичної митної декларації подаються такі документи:
- періодична митна декларація та її електронна версія;
- оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);
- лист-зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності про подання вантажної митної декларації і необхідних для митного контролю та митного оформлення документів у визначений строк;
- дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);
- документи, що підтверджують увезення газу в рамках міжнародних договорів України (для газу, імпортованого в рамках міжнародних договорів України);
- документи, що підтверджують право імпортера видавати податковий вексель;
- гарантійний лист уповноваженого банку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності про сплату встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) у визначений строк (крім випадків, коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства звільнений від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) при імпорті та експорті товарів);
- копія довідки про декларування валютних цінностей;
- документ, що посвідчує особу декларанта;
- дозвіл органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України або визначеного міжнародними договорами України, на реекспорт газу (для газу, імпортованого в рамках міжнародних договорів) у разі вивезення газу за межі митної території України.
Для митного оформлення газу на підставі вантажної митної декларації подаються такі документи:
1) у режимі імпорту:
- вантажна митна декларація та її електронна версія;
- оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);
- дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);
- акт приймання-передачі газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) з відміткою українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного газу;
- акти приймання-передачі газу перевізниками, підписані в пунктах приймання-передачі газу;
- рахунок-фактура (інвойс);
- сертифікат про походження газу (для газу, імпортованого в рамках угод про вільну торгівлю);
- сертифікат (паспорт) якості газу;
- платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);
- копія довідки про декларування валютних цінностей;
- копії загального акта приймання-передачі газу перевізниками та технічного акта приймання-передачі газу, завірені перевізником;
- документ, що посвідчує особу декларанта;
- у разі, коли оформлялася тимчасова декларація або періодична митна декларація, - її копія;
2) у режимі експорту:
- вантажна митна декларація та її електронна версія;
- оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);
- дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);
- дозвіл органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України або визначеного міжнародними договорами України, на реекспорт газу (для газу, імпортованого в рамках міжнародних договорів) у разі здійснення декларування газу без попереднього подання періодичної митної декларації;
- акт приймання-передачі газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) з відміткою українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного газу;
- акти приймання-передачі газу перевізниками, підписані в пунктах приймання-передачі газу;
- рахунок-фактура (інвойс);
- платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);
- копія вантажної митної декларації на імпорт газу (у разі експорту тим суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, який попередньо імпортував газ), завірена декларантом;
- копії загального акта приймання-передачі газу перевізниками та технічного акта приймання-передачі газу (для експорту попередньо імпортованого газу) з відміткою українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного газу;
- сертифікат про походження газу (для газу, експортованого в рамках угод про вільну торгівлю);
- сертифікат (паспорт) якості газу;
- копія довідки про декларування валютних цінностей;
- документ, що посвідчує особу декларанта;
3) у режимі транзиту:
- вантажна митна декларація та її електронна версія;
- оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);
- дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);
- довідка про вартість газу;
- копія загального акта приймання-передачі газу перевізниками;
- акти приймання-передачі газу, підписані українським та іноземним перевізниками в пунктах приймання-передачі газу;
- платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);
- сертифікат (паспорт) якості газу;
- копія довідки про декларування валютних цінностей;
- документ, що посвідчує особу декларанта.
У разі переміщення газу з використанням підземного сховища митному органу також подаються:
- оригінал та копія договору (контракту) на зберігання газу в підземному сховищі;
- реєстри обсягів газу, що зберігається в підземному сховищі;
- акти приймання-передачі газу, підписані сторонами договору (контракту) про зберігання газу в підземних сховищах і завірені українським перевізником (якщо перевізник-резидент і сторона договору (контракту) - резидент є різними особами).
Аналогічні документи подаються митним органам для митного оформлення нафти, нафтопродуктів, аміаку та етилену що переміщуються трубопровідним транспортом. Це врегульовано нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, які перелічені в коментарі до ст. 148 МК