Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії

Стаття 150. Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії
Для митного оформлення електроенергії декларант подає митному органу такі документи:
1) зовнішньоекономічний договір (контракт);
2) довідку-підтвердження відповідного підприємства про кількість електроенергії, що переміщується через митний кордон України;
3) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.
У коментованій статті законодавець встановлює перелік документів, які необхідні для здійснення митного оформлення електроенергії.
Відповідно до коментованої статті та згідно з вимогами Порядку митного контролю і митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. №1909 (з урахуванням сумісного наказу Державної митної служби України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.12.2006 р. №1110/484/1146), митне оформлення електроенергії, переміщеної через митний кордон України, здійснюється на підставі документів, з урахуванням умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які можуть передбачати облік електроенергії, що переміщується через митний кордон України, за узгодженими графіками, за сальдо перетоків з урахуванням або без урахування тарифних (часових) зон.
Декларування електроенергії здійснюється шляхом подання декларантом:
- Тимчасової декларації (ТД) з наступним поданням вантажної митної декларації (ВМД), або періодичної митної декларації (ПМД) з наступним поданням ВМД - у режимі імпорту. ПМД оформляється у разі імпорту електроенергії з країн, з якими укладено міжнародні договори (угоди), умовами яких встановлено звільнення від обкладення податками і зборами (обов'язковими платежами) при надходженні електроенергії в Україну, або за умов паралельної роботи суміжних енергосистем (їх частин), або у разі експорту чи транзиту електроенергії.
- ПМД з наступним поданням ВМД - у режимі експорту;
- ПМД з наступним поданням ВМД - у режимі транзиту.
Вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу особою, уповноваженою на декларування електроенергії, го: переміщується через митний кордон України, і містить відомості про обсяги такої електроенергії, про митний режим, у який вона заявляється, а також іншу інформацію, пес "ті тну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів). Періодична митна декларація [далі - ГГМД) - письмова заява, що містить відомості про електроенергію і мету її переміщення через митний кордон України, необхідні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики. Під тимчасовою декларацією (далі - ТД) розуміється письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування електроенергії, і містить відомості про її обсяги, мету переміщення через митний кордон України та інші відомості, необхідні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, і за якою обсяги електроенергії пропускаються через митний кордон України у спрощеному порядку для вільного обігу.
Для митного оформлення електроенергії за ТД необхідні такі документи:
- зовнішньоекономічний договір (контракт);
- лист-зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності про подання ВМД і документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення електроенергії у визначений строк;
- платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);
- довідка про декларування валютних цінностей;
- документ, що посвідчує особу декларанта.
Для митного оформлення електроенергії за ПМД необхідні такі документи:
- зовнішньоекономічний договір (контракт);
- лист-зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності про подання ВМД і документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення електроенергії у визначений строк;
- довідка про декларування валютних цінностей;
- документ, що посвідчує особу декларанта.
У разі імпорту електроенергії за міжнародними договорами, якими встановлено звільнення від обкладення податками і зборами (обов'язковими платежами) при надходженні в Україну, або угодами про переміщення електроенергії між енергосистемами країн (їх частинами), що працюють паралельно, НЕК "Укренерго" одноразово подаються до Центральної енергетичної митниці відповідні підтвердження.
Для митного оформлення партії товарів за ВМД необхідні такі документи:
1) у режимі імпорту:
- зовнішньоекономічний договір (контракт);
- довідка-підтвердження НЕК "Укренерго" про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон України у звітному періоді (крім випадків переміщення електроенергії міждержавними електричними мережами залізниць);
- акт приймання-передачі електроенергії, підписаний сторонами зовнішньо­економічного договору (контракту) і завірений перевізником;
- рахунок-фактура (інвойс) на обсяг електроенергії, що декларується;
- сертифікат походження товару (у разі потреби);
- платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);
- довідка про декларування валютних цінностей;
- документ, що посвідчує особу декларанта;
2) у режимі експорту:
- зовнішньоекономічний договір (контракт);
- акт приймання-передачі електроенергії, підписаний сторонами зовнішньо­економічного договору (контракту) і завірений перевізником;
- довідка-підтвердження НЕК "Укренерго" про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон України у звітному періоді (крім випадків переміщення електроенергії міждержавними електричними мережами залізниць);
- акт приймання-передачі обсягів електроенергії, придбаної на оптовому ринку електричної енергії України у звітному періоді;
- рахунок-фактура (інвойс) на обсяг електроенергії, що декларується;
- платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);
- довідка про декларування валютних цінностей;
- документ, що посвідчує особу декларанта; 3) у режимі транзиту:
- зовнішньоекономічний договір (контракт) щодо транзиту електроенергії;
- довідка-підтвердження НЕК "Укренерго" про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон України у звітному періоді (крім випадків переміщення електроенергії міждержавними електричними мережами залізниць);
- акт приймання - передачі електроенергії, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту);
- платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);
- довідка про декларування валютних цінностей;
- документ, що посвідчує особу декларанта.