Вход

Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів

Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів
Особи, які здійснюють перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати відповідні документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами України та міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.
У коментованій статті законодавець врегульовує питання, що стосується подання документів, необхідних для митного контролю автотранспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України.
Порядок міжнародного перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом визначається Законом України «Про автомобільний транспорт». Так, відповідно до статті 64 вказаного Закону, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом здійснюються між пунктами відправлення та призначення, один з яких або обидва розташовані за межами території України. Організація міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом здійснюється перевізниками відповідно до міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень. Правила міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом по території України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а правила міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України - центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту. У ст. 67 Закону визначається, що міжнародним перевізником пасажирів і вантажів автомобільним транспортом є суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює таке перевезення відповідно до міжнародних договорів України, ліцензії та договору про перевезення пасажира чи (та) вантажу автомобільним транспортом, що використовується ним на законних підставах. Міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом здійснюються: а) автомобільним транспортом загального користування відповідно до договору перевезення; б) відомчим та індивідуальним автомобільним транспортом для власних потреб їх власників; в) перевізниками - нерезидентами України.
Що стосується документів, необхідних для здійснення митного контролю автотранспортних засобів, то це питання детально розглянуто в коментарі до ст. 45 МК.
Згідно з п.5 Порядку здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. №1989, для здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів і товарів перевізник або експедитор чи уповноважена особа подають такі документи:
- вантажна митна декларація (в установлених законодавством випадках) на переміщувані товари;
- міжнародна автомобільна накладна (CMR) або товаротранспортна накладна;
- рахунок-фактура (інвойс), інші документи, якими підтверджується вартість товарів та які дають можливість ідентифікувати зазначені товари:
- пакувальний лист (специфікація);
- свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами;
- у разі потреби:
- книжка міжнародного дорожнього перевізника (Garnet TIR);
- вантажна відомість (каргоманіфест);
- авіаційна вантажна накладна (Air Waybill);
- коносамент (Bill of Lading);
- визначені законодавством інші документи, видані державними органами.