Вход

Документи для митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом

Стаття 141. Документи для митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом
При надходженні до митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до митного органу:
1) передатну відомість (багажний список);
2) залізничні накладні;
3) інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та іншими законами України.
Відповідно до положень коментованої статті та Порядку здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. №1989, посадові особи прикордонної передавальної станції інформують митний орган про перетинання митного кордону залізничним транспортним засобом. Для здійснення митного контролю посадові особи прикордонної передавальної станції подають до митного органу такі документи: передатна відомість (багажний список); залізничні накладні; перевізні документи; товаросупровідні документи; інші документи, передбачені Митним кодексом України, іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними договорами.
Залізнична накладна - основний перевізний документ установленої форми, що подається залізниці вантажовідправником разом з товаром (вантажем) і супроводжує товар (вантаж) на всьому шляху перевезення до станції призначення. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди про перевезення товару (вантажу), яка укладається між вантажовідправником і залізницею на користь третьої сторони - вантажоодержувача та одночасно є договором на заставу товару (вантажу) для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення.
Документи, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, розглянуто в коментарі до ст. 54 МК.
Під прикордонною передавальною станцією розуміється остання перед кордоном із суміжною державою дільнична чи сортувальна залізнична станція, на якій виконуються операції з огляду вагонів, оформлення перевізних документів, а також здійснюються всі передбачені законодавством види контролю для товарів (вантажів), що переміщуються залізничним транспортом.
Після надходження перелічених документів посадові особи митного органу і прикордонної передавальної станції проводять перевірку кількості та номерів залізничних транспортних засобів, що надходять, цілісності пломб, запірно-пломбувальних пристроїв, збереження товарів (вантажів) на відкритому рухомому складі в порядку і строки, встановлені технологічним процесом роботи станції, погодженим з відповідним митним органом, та здійснюють інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом
України та іншими законодавчими актами з питань митної справи.
Посадова особа митного органу реєструє подані для здійснення митного контролю документи, перевіряє відповідність даних, зазначених у них, даним, що містяться в передатній відомості, а також комплектність необхідних товаросупровідних документів. За результатами митного контролю приймається рішення про:
а) здійснення митного оформлення товарів (вантажів);
б) направлення товарів (вантажів) на митну територію України у митницю призначення під митним контролем;
в) повернення товарів (вантажів) за межі митного кордону (у тому числі за заявою вантажовласника або вантажоперевізника);
г) неможливість пропуску товарів (вантажів) на митну територію України.