Вход

Документи для контролю за повітряним судном Командир повітряного судна зобов'язаний подати для здійснення митного к

Стаття 134. Документи для контролю за повітряним судном Командир повітряного судна зобов'язаний подати для здійснення митного контролю такі документи:
1) генеральну декларацію;
2) документи про поштові відправлення, товари та товаросупровідні документи;
3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.
Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу.
У коментованій статті встановлюється перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю за повітряним судном.
Відповідно до ч. 1 коментованої статті та п.9 Порядку здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затверджений постановою Кабінет;. Міністрів України від 24 грудня 2003 р. №1989, для здійснення митного контролю командир повітряного судна подає такі документи: генеральна декларація; список запасів споживання; карго-маніфест; авіаційні вантажні та поштові накладні; товаросупровідні документи; інші документи, передбачені Митним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи та міжнародними договорами (у разі потреби Авіаційна вантажна накладна - це документ, що свідчить про укладення договору пре повітряне перевезення товарів, прийняття товарів до перевезення та визначає умови перевезення. Генеральна декларація - документ, форма якого визначена Міжнародними стандартами і містить відомості про власника повітряного судна або виконавця рейсу а також реєстраційний номер повітряного судна або його військовий знак, номер і дату виконання рейсу, назви аеропортів відправлення, проміжних посадок, час прибуття тощо. Вантажна відомість (карго-маніфест) - документ, у якому зазначаються номери авіаційних вантажних накладних, кількість вантажних місць, вага товарів, що завантажуються на борт (вивантажуються з борту) повітряного судна, що перебуває під митним контролем, та інші відомості, що використовуються під час переміщення товарів. Що стосується інших документів, необхідних для здійснення митного контролю, то зазначене питання розглянуто в коментарі до ст. 45 МК.
Посадова особа митного органу здійснює оформлення та реєстрацію поданих документів у порядку, встановленому Держмитслужбою. Слід зазначити, що митний огляд чи переогляд повітряних суден здійснюється тільки в присутності представника перевізника.
Що стосується положень ч.2 коментованої статті, то питання надання дозволу пітного органу на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів детально висвітлене в коментарі до ст. 133 МК.