Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних закладах освіти

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних закладів освіти, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом року.
(Стаття 2 ІЗ із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 623 7-10 від 21.12.83; Законом № 871-12 від 20.03.91: в редакції Закону № 117-X1V від 18.09 98)
1. До професійно-технічних установ належать професійно-технічні училища, професійно-художні училища, професійні училища соціальної реабілітації, училища-агрофірми, училища-заводи, вищі професійно-технічні училища, навчально-виробничі центри, центри підготовки і перепідготовки робочих кадрів, навчально-курсові комбінати та інші установи, які надають робочу кваліфікацію, крім професійно-технічних училищ І рівня акредитації, які випускають молодших спеціалістів і до яких приймають лише з повною середньою освітою (Закон України «Про професійно-технічну освіту»).
2. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах надається тільки тим працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях, загальною тривалістю 35 календарних днів протягом року для підготовки та складання іспитів.
Оплата зазначених відпусток здійснюється у загальному порядку (ст. 21 Закону України «Про відпустки»). Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р.