Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

Жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування вихідних.
Жінці, яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину, ця відпустка надається на умовах і в порядку, встановлених частиною першою цієї статті.
Зазначена у частині першій цієї статті відпустка надається понад щорічні відпустки, передбачені статтями 75 і 76 цього Кодексу.
(Кодекс доповнено статтею 182і згідно із Законом № 117-XIV від 18.09.98)
1. Жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів. Така відпустка надається жінці за її бажанням у будь-який час робочого року. Вона може також приєднати цю відпустку до щорічної відпустки. Вихідні дні, які припадають на ці 7 календарних днів, до відпустки не включаються. Додаткова відпустка працівникам, які мають ді¬тей, надається понад щорічні основну і додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці.
2. На тих самих умовах, тобто за наявності не менше двох дітей віком до 15 років чи дитини інваліда, така відпустка надається жінці, яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), особі, яка взяла дитину під опіку.
3. Жінка, яка взяла повторний шлюб з чоловіком, який має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, нею не усиновлених, права на зазначену додаткову відпустку не має, як, до речі, його не має і батько цих дітей. Але якщо жінка у разі захворювання буде довго перебувати в лікувальному закладі, у нього виникне право на зазначену додаткову відпустку.
4. Якщо жінка, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років, не використала додаткову оплачувану відпустку тривалістю п'ять днів до виповнення дитині 15 років, то незалежно від дати народження дитини жінка має право на таку відпустку в рік досягнення старшим із дітей 15-річного віку.