Вход

Додаткові права митних органів щодо складів тимчасового зберігання

Стаття 105. Додаткові права митних органів щодо складів тимчасового зберігання

Митні органи можуть встановлювати обов'язкові вимоги щодо конструкції, облаштування і місця розташування складів тимчасового зберігання відповідно до положення про склади тимчасового зберігання, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Митний орган має право не дозволяти розміщення товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання, якщо власник складу не забезпечує належних умов для діяльності на його території посадових осіб митного органу з метою проведення митного контролю за такими товарами і транспортними засобами.
У коментованій статті законодавець закріплює додаткові права митних органів щодо складів тимчасового зберігання.
У коментарі до статті 104 МК містяться вимоги, яких повинен дотримуватися власник складу тимчасового зберігання при здійсненні підприємницької діяльності. Положеннями коментованої статті митним органам, в зоні діяльності яких розташовані склади тимчасового зберігання, надається право встановлювати обов'язкові вимоги, що стосуються конструкцій, облаштування і місця розташування складів тимчасового зберігання. До таких вимог митних органів можна віднести:
- відсутність можливості здійснення митним органом у необхідному обсязі митного контролю і митного оформлення товарів, розміщених на складах тимчасового зберігання;
- недотримання власником складу встановлених законодавством України із митної справи вимог режиму зони митного контролю на території складу тимчасового зберігання;
- невідповідність умов для збереження окремих видів товарів, розміщених на СТЗ, вимогам діючих нормативних актів, у тому числі актів інших контролюючих органів, які здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контролі та контроль за переміщенням культурних цінностей;
- звернення в митний орган осіб, які розмістили товари на СТЗ, із заявами (скаргами, пропозиціями), відповідно до Закону України «Про звернення громадян», у яких зазначені недоліки, виявлені в процесі збереження їхніх товарів, і пов'язані з необхідністю внесення змін у конструкцію складу, його облаштування чи місце розташування.
У випадку виявлення зазначених порушень з боку власника складу тимчасового зберігання, керівник митного органу в установленій формі повідомляє власника складу щодо наявних недоліків та необхідності їх усунення у відповідний термін.
Відповідно до ч.2 коментованої статті у випадку, якщо власник складу не забезпечує належних умов для діяльності на його території посадових осіб митного органу з метою проведення митного контролю за товарами і транспортними засобами, то митний орган наділяється правом не дозволяти розміщення товарів і транспортних засобів на цьому СТЗ.
Митний орган має право застосовувати такі заходи щодо власників складів тимчасового зберігання: а) анулювати Дозвіл; б) скасувати Дозвіл.
Дозвіл може бути анульований митним органом, що його видав, якщо:
- власником СТЗ порушуються вимоги статей 104-106 Митного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність СТЗ;
- при перевірці діяльності СТЗ митним органом, який видав Дозвіл, або Держмитслужбою України виявлено, що Дозвіл не міг бути виданий суб'єктові господарської діяльності.
У разі прийняття начальником митного органу рішення про анулювання Дозволу митний орган інформує про це власника СТЗ із зазначенням причини прийняття такого рішення.
Дозвіл може бути скасований митним органом, що його видав, якщо:
- власник СТЗ утратив право власності, володіння чи користування на одне або декілька складських приміщень, резервуарів чи територію майданчика, що входять до складу СТЗ;
- суб'єкт господарської діяльності - власник СТЗ ліквідується згідно із законодавством України;
- власником СТЗ подано заяву про скасування Дозволу;
- сталися зміни даних (назви підприємства; коду підприємства за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; складських потужностей тощо), зазначених у Дозволі. Митним органом, що видав Дозвіл, видається наказ про його анулювання або скасування.