Вход

Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги

Підприємства, установи, організації в межах своїх повнова¬жень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додат¬кові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.
Підприємство може матеріально заохочувати працівників медичних, дитячих, культурно-освітніх, учбових і спортивних закладів, організацій громадського харчування і організацій, що обслуговують трудовий колектив і не входять до його складу.
(Кодекс доповнено статтею 9' згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91)
1. Узагальнюючим показником фінансових результатів діяль¬ності підприємства є прибуток (доход). Порядок використання прибутку визначає власник або уповноважений ним орган згідно з статутом підприємства і чинним законодавством.
Коментована стаття передбачає право підприємства за раху¬нок власних коштів встановлювати для своїх працівників додат¬кові пільги. Порядок розподілу і використання цієї частини при¬бутку здійснюється радою або зборами (конференцією) трудово¬го колективу.
2. Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, неповний робочий день та інші пільги, заохочувати матеріально і морально.
Заохочення можуть також застосовуватись щодо працівників, які обслуговують трудовий колектив, не входячи до його складу.