Вход

Додаткові положення щодо визначення критерію достатньої переробки товару

Стаття 280. Додаткові положення щодо визначення критерію достатньої переробки товару
Не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки:
1) операції, пов'язані із забезпеченням збереження товарів під час зберігання чи транспортування;
2) операції щодо підготовки товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, перепа­кування);
3) прості складальні операції - операції, які здійснюються шляхом складання виробів за допомогою простого кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо чи клепання або монтажу готових вузлів за допомогою зварювання (за винятком виготовлення складних виробів шляхом зварювання), а також інші операції (регулювання, контроль, заправка робочою рідиною тощо), необхідні у процесі складання і не пов'язані з переробкою (обробкою) товарів незалежно від кількості та складності таких операцій;
4) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових;
5) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище операцій;
6) забій тварин.
(Стаття 280 у редакції Закону України від 22 грудня 2005 p. №3269-IV)
Згідно зі статтею 280 МК не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки:
1) операції, пов'язані із забезпеченням збереження товарів під час зберігання чи транспортування;
2) операції щодо підготовки товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, перепакування);
3) прості складальні операції;
(Слід зауважити, що у новій редакції цієї статті законодавець детально розкрив поняття "простих складальних операцій". Поняття простих складальних операцій, які не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки, окрім коментованої статті надається у постанові Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. №1765. і повністю збігається з положеннями зміненої статті.)
4) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових;
5) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище операцій;
6) забій тварин.
Указані у пунктах 5 та 6 операції визначено на законодавчому рівні вперше.
Слід зазначити, що майже аналогічні положення коментованої статті містяться також у пункті 5.12 "Методичних рекомендацій щодо перевірки правильності визначення країни походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю", затверджених Наказами Держмитслужби України від 25.06.2004 року №470 та №472.
Законодавцем встановлюється новий критерій достатньої переробки - виробничі та технологічні операції, які хоч і не ведуть у результаті переробки товару до зміни його коду чи вартості відповідно до правила адвалерної частки, але з дотриманням певних умов визнаються достатніми (див. коментар до ст. 279).