Ідентифікація товарів, транспортних засобів, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю.

Стаття 64. Ідентифікація товарів, транспортних засобів, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю.

Товари, що перебувають під митним контролем, транспортні засоби, приміщення, де знаходяться чи можуть знаходитися товари, які підлягають митному контролю, або провадитися чи може провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами.
Ідентифікація здійснюється шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.
Засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки митними органами або за їх дозволом іншими, крім випадків, коли існує реальна загроза знищення, безповоротної витрати чи істотного псування товарів і транспортних засобів. У таких випадках митний орган терміново сповіщається про зміну, вилучення чи знищення засобів ідентифікації з поданням документальних доказів існування зазначеної загрози.

Коментована стаття регламентує порядок ідентифікації товарів, транспортних засобів, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю.
Митні орган, з метою виконання покладених на них завдань, мають право здійснювати ідентифікацію товарів, які знаходяться під митним контролем. Законодавець встановлює, що ідентифікація, як форма митного контролю, здійснюється шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.
Засоби ідентифікації повинні відповідати таким вимогам:
- неможливість підробки відтисків (щодо печаток, штампів, підписів, маркувань);
- неможливість порушення без видимих слідів цілісності атрибутів (щодо пломб, клейких стрічок, замків);
- стійкість штемпельних і відтискних матеріалів та засобів письма (паст, чорнил, пломб, клейових покрить) до зовнішніх кліматичних впливів.
Товари повинні бути ідентифіковані митним органом відправлення і митним органом призначення. Ідентифікація проводиться для виключення випадків вилучення товарів без дозволу митних органів.
Ідентифікація товарів митним органом призначення може проводитися шляхом перевірки засобів ідентифікації митного органу відправлення, проведення ідентифікаційного догляду і здійснення митного контролю та в інших формах, передбачених чинним митним законодавством.
При проведенні митного контролю, перед посадовими особами митних органів постають проблеми, пов'язані з необхідністю визначення якісних характеристик товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Для цього використовуються такі засоби ідентифікації:
Електронні ваги. Для визначення ваги дорогоцінних каменів та металів, а також для зважування речовин при проведенні лабораторних аналізів використовуються електронні презенційні ваги. Для зважування багажу та великовантажних транспортних засобів застосовуються ваги, розраховані на відповідну вагу і виконання у стаціонарному або портативному варіанті.
Детектори дорогоцінних металів. Тестер золота (типу "Gold star") призначений для швидкого і точного визначення вмісту золота різних кольорів від 210 до 958 проби, дослідження покритих золотом чи золотовмісних металів. Додатково цей прилад визначає платину і паладій.
Індикатор дорогоцінних металів "Тест" використовується для експрес-контролю дорогоцінних металів на поверхні досліджуваного зразка.
Детектори діамантів. Портативні детектори діамантів "Diatest" та 'Diamond star" використовуються для визначення в оперативних умовах природних діамантів та їх штучних імітацій.
Детектор наркотиків. Детектор "Канабіса", або детектор наркотичних речовин "САС", призначений для виявлення головних рослинних наркотичних речовин, які не піддавалися попередній хімічній обробці. За допомогою приладу можна виявити такі речовини, як гашиш, марихуану.
Детектори валюти. Детектори валюти "Super skan" та "МD-23" використовуються для визначення справжності іноземної валюти . Принцип дії базується на наведенні струму в магнітній головці приладу при проходженні по її поверхні банкноти.
Дозиметри. Переносний мікропроцесорний дозиметр РМ-1202 призначений для вимірювання потужності польової еквівалентної дози та накопиченої дози гамма-випромінювання. Дозиметр ДКС-04 використовується для виявлення й оцінювання за допомогою звукової та світлової сигналізації щільності токів теплових нейтронів, рентгенівського гамма- та жорсткого бета-випромінювань, а також для вимірювання потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінювання. Дозиметр ДБГ-01С "Синтекс" застосовується для вимірювання потужності еквівалентної дози зовнішнього гамма-випромінювання, відображення результату на цифровому індикаторі за якісного оцінювання інтенсивності гамма-випромінювання за допомогою звукової сигналізації. Дозиметри використовуються для оперативного оцінювання радіаційного стану приміщень, вантажів або місцевості.
Каратоміри. За допомогою каратоміра "Leveridg" визначають розмір, перснів, приблизну вагу перлів та дорогоцінних каменів в оправі та без неї.
Комплекти хімічних реактивів. Комплект індикаторів вибухових речовин призначений для виявлення таких вибухових речовин.
Комплекти хімічних реактивів: "Faurot" використовується для дослідження документів зі зміненим початковим змістом з метою виявлення слідів виправлення, а також дописаних і витравлених записів; "NIK-1" застосовується для швидкої перевірки та розпізнавання ліків, наркотиків або галюциногенів; "Canabishray" дозволяє здійснити швидку й надійну перевірку наявності гашишу та марихуани; "Негосоl" призначений для виявлення кокаїну; "ЕХРRАY" - бомб та вибухівки; "Нарет-М" та "Нарет-В" використовуються для пробірного визначення вмісту золота, срібла та платини у виробах з них в умовах митного догляду; "Неlling" застосовується для визначення проби дорогоцінних металів.
Для ідентифікації товарів та інших предметів при проведенні митного контролю посадові особи митних органів мають право залучати спеціалістів лабораторії регіональних митниць. Митні лабораторії входять до єдиної системи митних органів України. А основні завдання, які покладені на ці структурні підрозділи ДМСУ, детальніше див. у коментарі до ст. 18 МК.
Відповідно до чинного митного законодавства України здійснюється і ідентифікація транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. До міжнародних перевезень вантажів під митними печатками і пломбами можуть допускатися тільки ті транспортні засоби, вантажні відділення яких сконструйовані та облаштовані таким чином, щоб: не було можливості вилучити або викрасти вантажі з опечатаної частини транспортного засобу без залишення помітних слідів злому або пошкодження митних печаток і пломб; митні печатки і пломби могли накладатися простим та надійним способом; у них не було ніяких потаємних місць для приховування вантажів; усі місця, в які можуть поміщатися вантажі, були легкодоступні для митного огляду. Транспортні засоби можуть бути допущені до перевезень у відповідності з однією із вказаних процедур: в індивідуальному порядку; за типом конструкції (серія транспортних засобів). Крім того, на кожний допущений до перевезень транспортний засіб видається Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами (надалі Свідоцтво) відповідного зразка. Свідоцтво видається митницею, в зоні діяльності якої зареєстрований як учасник зовнішньоекономічної діяльності власник транспортного засобу або його користувач (надалі - митниця реєстрації), і повинно бути надруковано українською та англійською мовами. Коли митниця реєстрації вважає це необхідним, вона може вимагати додання до Свідоцтва фотокарток або креслень (малюнків) транспортного засобу, які завіряються цією митницею. Всі записи в Свідоцтві робляться друкарським способом українською та англійською мовами. Оригінал Свідоцтва повинен супроводжувати транспортний засіб. Термін дії Свідоцтва встановлюється Держмитслужбою. По закінченні цього терміну транспортні засоби повинні подаватися в митницю реєстрації або, якщо транспортний засіб не підлягає реєстрації, в митницю країни, в якій мешкає його власник або користувач, для перевірки або для поновлення Свідоцтва. Митниця має право не визнавати дійсність Свідоцтва транспортного засобу у тих випадках, коли він більше не відповідає вимогам, передбаченим у додатку №3 до Конвенції МДП 1975 року. Для можливості подальшого використання для перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП транспортний засіб повинен бути приведений до стану, який відповідав би цим вимогам. В тому випадку, коли транспортні засоби одного й того ж типу конструкції виготовляються серійно, завод-виробник має право звернутися до митниці країни, в якій вони виробляються, з проханням про їх допущення за типом конструкції. У цьому випадку завод-виробник повинен зазначити в своїй заяві розпізнавальні цифри або літери, які він присвоює типу транспортного засобу, який є предметом його заяви. До цієї заяви повинні додаватись креслення та детальний опис типу конструкції транспортного засобу, який підлягає допущенню. Відповідно завод-виробник бере на себе письмове зобов'язання щодо: подання для огляду митниці ті транспортні засоби, які ця митниця вирішить оглянути; дозволу митниці оглядати інші примірники у будь-який момент під час серійного виробництва даного типу; інформування митниці про будь-які, навіть незначні, зміни в кресленнях або детальному описі конструкції перед тим, як ці зміни будуть здійснені, та інше. Митниця, у разі необхідності, зазначає зміни, які потрібно внести в передбачений тип конструкції для допущення до перевезення. Жодний транспортний засіб не може бути допущений за типом конструкції, якщо митниця не зробила висновок, на підставі огляду одного або декількох виготовлених за цим типом транспортних засобів, що транспортні засоби цього типу відповідають технічним вимогам, зазначеним у додатку №2 до Конвенції МДП 1975 року.
Відповідно до покладених на митні органи України завдань, посадові особи, які здійснюють митний контроль, мають право проводити ідентифікацію приміщень, де знаходяться чи можуть знаходитись товари, які підлягають митному контролю. Ідентифікація проводиться зазначеними у ч.2 статті способами. Приміщення, в яких зберігаються товари, повинні бути ідентифіковані та відповідати таким вимогам:
- обов'язкова наявність охоронної та протипожежної сигналізації, що виведені на пульт організації, яка здійснює охорону митного ліцензійно складу (охоронна сигналізація повинна виключати можливість проникнення на територію митного ліцензійного складу без її реагування);
- обов'язкова наявність обладнаних засобами зв'язку службових місць, призначених для митних службовців, які здійснюють митний контроль на цьому складі;
- при наявності вікон у приміщенні складу - обов'язкове обладнання їх з внутрішньої сторони металевими ґратами.
Згідно з вимогами митного законодавства України на цих складах повинні знаходитись такі документи: а) документи, що підтверджують право володіння або користування приміщенням; б) плани приміщення, призначеного для митного ліцензійного складу, з позначенням приміщень для працівників митниці; в) плани схеми) охоронної та протипожежної сигналізації, узгоджені уповноваженими службами; г) дозволи органів санітарного та екологічного контролю (для складів, що призначені для зберігання товарів, підконтрольних цим органам). В обов'язковому порядку на склади повинно бути накладене митне забезпечення. Державна митна служба України розробляє та встановлює порядок видачі дозвільних документів на такі склади.
Засоби ідентифікації (пломби митного органу) накладаються на клемні зборки ланцюгів обліку та коробки зажимів приладів розрахункового (комерційного) обліку електроенергії у місцях установки пломб органами державного енергетичного нагляду. «Інструкція про порядок здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України», затверджена спільним наказом Державної митної служби України та Міністерства палива та енергетики України від 12.07.2002 р. №371/413, встановлює єдиний порядок митного контролю за фактичним переміщенням електроенергії через митний кордон України лініями електропередачі. Відповідно до цього документа митне забезпечення (пломби митного органу) накладається в присутності відповідальних осіб ЕС та енергетичних об'єктів на прилади розрахункового (комерційного) обліку електроенергії згідно з Інструкцією про порядок комерційного обліку електричної енергії. Митні забезпечення можуть замінюватися тільки тими митними органами, які їх наклали. Перед накладенням митного забезпечення або його зняттям чи заміною відповідальні особи енергетичних об'єктів здійснюють підготовку місць пломбування відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок. Посадова особа митного органу накладає митне забезпечення, після чого оформлює в чотирьох примірниках акт про накладення пломб митного органу на лічильники електроенергії. Перший примірник акта зберігається в митному органі, який наклав митне забезпечення, другий - на енергетичному об'єкті або в підрозділі ЕС, якому він підпорядкований, якщо на цьому об'єкті відсутній постійний черговий персонал, третій - передається до Центральної енергетичної митниці, четвертий - до відповідної ЕС. Відповідальність за збереження митного забезпечення несуть відповідальні особи енергетичних об'єктів.
Ідентифікація акцизних товарів, як форма митного контролю, здійснюється посадовими особами митних органів відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів. Згідно з Законом України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» марка акцизного збору - це спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби, її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів, марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вироблених в Україні, відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів дизайном та кольором відповідно до зразків, затверджених Кабінетом Міністрів України. Наявність марки акцизного збору на пляшці (упаковці) алкогольних напоїв та пачці (упаковці) тютюнових виробів є однією з умов для ввезення на митну територію України і реалізації їх споживачам. Забороняється ввезення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка. Маркування товару акцизними марками здійснюється за межами митної території України. Марки повинні бути нанесені шляхом наклеювання на упаковку товару, неподільно від товару до його вживання та в якій товар пред'являється для роздрібної торгівлі. Марки мають наклеюватися щільно на закупорочний елемент або на місця передбачуваного відкриття упаковки таким чином, щоб відкриття упаковки приводило до обов'язкового ушкодження марок і виключало можливість їх повторного використання. Клей, який застосовується для наклеювання марок, повинен бути стійким до високих і низьких температур, різним рівням вологості для виключення можливості його висихання та відслоювання наклеєної марки на упаковці товару. Не припускається нанесення поверх марки будь-яких елементів упаковки (за виключення прозорої целофанової обгортки, яка наноситься на упаковку виробником тютюнових виробів), які закривають поверхню марки і затрудняють здійснити контроль її дійсності.