Декларування товарів, що належать посадовим особам представництв іноземних держав та представництв іноземних фірм в

Стаття 299. Декларування товарів, що належать посадовим особам представництв іноземних держав та представництв іноземних фірм в Україні
Товари, призначені для особистого користування осіб, які мають митні пільги, декларуються митним органам за місцем акредитації чи перебування цих осіб та пропускаються в Україну в режимі імпорту.
(Стаття 299 в редакції Закону №1970-IV від 01.07.2004)
Положення цієї статті регулюють питання, пов'язані з декларуванням посадовими особами, зазначеними у статтях 287-290 МК, представництв іноземних фірм в Україні товарів, що ввозяться на митну територію України з метою особистого користування цими особами.
Згідно зі змінами у 2004 році, названі у диспозиції коментованої статті товари переміщуються через митний кордон України на її митну територію в режимі імпорту, (див. коментар до статей 185, 188, 189, 297 МК).