Вход

Декларування товарів представництв іноземних фірм в Україні

Стаття 298. Декларування товарів представництв іноземних фірм в Україні
Товари, що не підлягають відчуженню на території України та призначені для службового користування представництв іноземних фірм, декларуються митним органам на строк до трьох років з моменту акредитації цих представництв під зобов'язання про зворотне вивезення.
Питання щодо продовження строку тимчасового ввезення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, вирішується митним органом, в регіоні діяльності якого розташоване відповідне представництво іноземної фірми.
Частина перша коментованої статті визначає термін та порядок тимчасового ввезення на митну територію України представництвами іноземних фірм в Україні товарів, які призначені для службового користування зазначеними представництвами,
Частина 2 коментованої статті дозволяє і відносить до компетенції відповідного митного органу, в регіоні діяльності якого розташоване представництво іноземної фірми, питання щодо продовження строку тимчасового ввезення товарів, про які мова йде у частині першій цієї статті.
Декларування митним органам товарів, призначених для службового користування представництвами іноземних фірм в Україні, здійснюється із використанням ВМД, умови та порядок застосування якої встановлено Кабінетом Міністрів України.
Для митного оформлення зазначених товарів представництво подає митному органу, в регіоні діяльності якого воно розташоване, вантажну митну декларацію, заповнену відповідно до режиму тимчасового ввезення, зобов'язання про зворотне вивезення вказаних товарів та інші потрібні для митного оформлення документи.
Товари, тимчасово ввезені під зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам.
Зазначена стаття надає повноваження митним органам, у регіоні діяльності яких розташовані представництва іноземних фірм в Україні, приймати рішення щодо продовження строків тимчасового ввезення ними товарів для службового користування на термін, що перевищує три роки з моменту акредитації цих представництв та ввезення ними на митну територію України зазначених товарів.