Вход

Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні Товари, призначені для офіц

Стаття 297. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
Товари, призначені для офіційного (службового) користування представництв іноземних держав та міжнародних організацій, підлягають декларуванню митним органам та пропускаються в Україну в режимі імпорту.
(Стаття 297 в редакції Закону №1970-ІУ від 01.07.2004)
Одразу дві статті МК, які регулюють порядок декларування товарів, призначених як для офіційного (службового) користування представництв іноземних держав та міжнародних організацій, так і для їхнього особистого користування, були змінені у 2004 році законодавцем.
Згідно з внесеними змінами, товари посадових осіб представництв іноземних держав та міжнародних організацій, призначені для офіційного (службового) користування підлягають декларуванню в одному з митних режимів - режимі імпорту.
Особливості поміщення товарів у даний режим розкриваються у двох статтях окремій главі МК — главі 29.
Відповідно до статті 185 МК, законодавцем установлений вичерпний перелік митних режимів, серед яких перше місце займає саме режим імпорту. Поняття цього режиму розкривається у статті 188 глави 29 МК. Отже, імпорт - це митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.
Згідно зі статтею 45 МК, при ввезенні товарів на митну територію України в режимі імпорту особою, яка переміщує товари, обов'язково подаються митному органу документи, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів, відповідно до переліку, який визначається Кабінетом Міністрів України (див. коментар до ст. 45 МК).
Порядок сплати податків та зборів встановлено законами та іншими нормативно-правовими актами. Випадки надання пільг щодо сплати мита передбачені у Законі України "Про Єдиний митний тариф". Крім сплати податків та зборів необхідною умовою ввезення товарів у названий режим є дотримання вимог щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.
Відповідно до розглядуваних Правил, представництво - це акредитоване в Міністерстві закордонних справ України дипломатичне представництво, консульська установа, представництво міжнародної організації, яким надано митні пільги відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України.