Вход

Давність виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил

Стаття 400. Давність виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил
Не підлягає виконанню постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.
Коментована стаття та ст.ЗОЗ КУпАП України встановлюють термін виконання постанов митних органів про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафу -три місяці з дня винесення постанови.
Згідно зі статтями 291, 303 КУпАП України подання у встановлений строк скарги або принесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови і відповідно зупиняє перебіг строку давності до розгляду скарги або протесту.
Давність виконання- сплив з моменту звернення постанови до виконання встановленого законом строку, після якого виключаються подальші дії виконавчого характеру. Встановлення давності дисциплінує органи (посадових осіб), які уповноважені виконувати постанови, підвищує їх відповідальність за правильну, своєчасну і повну реалізацію постанови.
Якщо постанова про накладення адміністративного стягнення не була звернена до виконання протягом трьох місяців з дня винесення, вона взагалі не підлягає виконанню.
Щодо наведеного загального правила про тримісячний строк давності існує декілька винятків. Так, у випадку призупинення постанови у зв'язку з поданням скарги або протесту, призупиняється і перебіг строку давності до їх розгляду.