Дія законодавства з питань митної справи у часі

Стаття 10. Дія законодавства з питань митної справи у часі

При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митної декларації митним органом України.
У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливість проведення митних процедур без подання декларації, застосовується законодавство, чинне на день здійснення таких процедур.
Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за порушення митних правил, передбачені цим Кодексом, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопо­рушення, зворотної сили не мають.
Провадження у справах про порушення митних правил ведеться на підставі законодавства, що діє під час розгляду справи про правопорушення
Чинність законів та інших нормативних актів у часі обумовлена набрання ними чинності і втратою чинності. Особливості набрання чинності законами та іншими нормативними актами були проаналізовані в коментарі до ст. 9 МК. Втрачає чинність закон чи інший нормативний акт а) в силу його відміни новим нормативним актом; б) в силу фактичної заміни раніше діючого нормативного акта іншим актом; в) після закінчення терміну дії нормативного акта, якщо він був виданий і діяв обмежений час.
Згідно із ч. 1 коментованої статті при здійсненні митних процедур застосовуються виключно ті нормативні акти, що були чинні на день прийняття митної декларації митним органом. При проведенні митних процедур, що здійснюються без подання митної декларації, діє те саме правило (ч. 2 ст. 10).
Ч.З ст. 10 МК закріплює положення щодо зворотної сили законів, що пом'якшують або скасовують відповідальність за порушення митних правил, тобто норми цих законів поширюються і на правопорушення, вчинені до їх видання. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення, зворотної сили не мають. Усунення або встановлення караності діяння, а також пом'якшення чи посилення покарання здійснюється шляхом законодавчого виключення чи введення нового юридичного складу порушення митних правил, шляхом зміни диспозиції або санкції, а також шляхом уведення або виключення обставин, що зменшують або збільшують ступінь суспільної небезпеки певного правопорушення.
Якщо закон пом'якшує караність діяння, він має зворотну силу. Пом'якшення покарання визначається шляхом порівняння санкцій попереднього та нового закону, який набув чинності як щодо основних, так і додаткового стягнення, а також поєднання цих покарань. Якщо новий закон пом'якшує покарання, то застосовується саме він щодо діянь, вчинених до набуття ним сили. Зворотну силу має і закон, що виключає караність діяння - діяння, вчинене особою до набуття сили цим законом, більше не вважається порушенням митних правил. Адміністративна справа щодо неї не може бути порушена, а наявна підлягає закриттю за відсутністю складу правопорушення. Закон, що встановлює караність діяння або посилює покарання, зворотної сили не має. Особа, яка вчинила порушення митних правил до набуття чинності цим законом, відповідає за законом, який діяв під час вчинення даного правопорушення.
4.4. коментованої статті свідчить, що посадові особи, які здійснюють провадження в справах про порушення митних правил, повинні застосовувати ті процесуальні норми, що діють під час проведення тих чи інших процесуальних дій, передбачених МК. Особливу увагу законодавець акцентує та такій стадії провадження в справах про порушення митних правил, як стадія розгляду справи. Проте і на ній діють процесуальні норми, що є чинними на час розгляду уповноваженою особою адміністративної справи.