Вход

Дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем

Стаття 351. Дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем
Дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем, тобто їх переміщення через митний кордон України поза місцем розташування митного органу або поза часом здійснення митного оформлення, або з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскацію транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.
Основний безпосередній об'єкт правопорушення - встановлений порядок переміщення товарів та ТЗ через митний кордон України, для проведення митного контролю і митного оформлення товарів та ТЗ.
Об'єктивна сторона - полягає у вчиненні дій, спрямованих на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України:
а) поза місцем розташування митного органу;
б) поза часом здійснення митного оформлення.
Під дією розуміється активна поведінка (вчинок) особи.
Під переміщенням товарів та ТЗ поза митним контролем слід розуміти їх переміщення через митний кордон поза місцем розташування митниці, тобто поза місцями розташування зон митного контролю, через які здійснюється таке переміщення, (див. коментар до глав 7 та 8 МК).
Під зловживанням службовим становищем посадовими особами митного органу, за відсутності ознак злочину, розуміється проведення (непроведення) митного контролю (з митним оформленням або без) посадовою особою всупереч вимогам встановленого законодавством порядку, що виражається в незаконних діях або бездіяльності.
Суб'єкт правопорушення: загальний, а також посадові особи митних органів.
Суб'єктивна сторона правопорушення - вина у формі умислу.
Для кваліфікації дій за ст. 351 МКУ не мають значення мотив і мета їх вчинення особою, а також чи настали від цього шкідливі наслідки.
Санкції за правопорушення: накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскація транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів -безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.
Конфіскація має застосовуватись до транспортних засобів, використаних для переміщення предметів цих правопорушень. Тобто між переміщенням транспортного засобу та вчиненням порушення митних правил має існувати причинний зв'язок, транспортний засіб має бути використаним внаслідок волевиявлення порушника у зв'язку та для забезпечення переміщення через митний кордон з приховуванням або поза митним контролем саме безпосередніх предметів порушень митних правил.