Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю

Стаття 352. Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю
Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів, підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскацію товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України.
Основним безпосереднім об'єктом є встановлений порядок переміщення товарів та ТЗ через митний кордон України.
Об'єктивною стороною правопорушення є дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України. Під дією розуміється активна поведінка (вчинок) особи.
Переміщення предметів із приховуванням від митного контролю - це їх переміщення через митний кордон різними шляхами, зокрема:
1) із використанням сховищ, тайників або інших засобів та способів, що утруднюють їх виявлення;
2) шляхом надання одним предметам вигляду інших;
3) шляхом подання до митного органу України підроблених документів або таких, які одержані незаконним шляхом, містять неправдиві дані чи є підставою для переміщення інших предметів. У розглядуваній статті терміни, що містяться у диспозиції статті, слід розуміти таким чином.
Тайники - спеціально виготовлені, обладнані або пристосовані сховища, а також конструктивні порожнини, ємності транспортних засобів, багажу тощо.
Використання інших засобів, що утруднюють виявлення предметів (тобто "фізичне" приховування) - зокрема, приховування останніх у валізах, одязі, взутті, головному вбранні, речах особистого користування, на тілі або в організмі людини чи тварини.
Надання одним предметам вигляду інших - це зміна їх зовнішніх ознак (форми та стану, упаковки, ярликів, етикеток тощо).
Необхідно враховувати, що підставою для переміщення предметів через митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митниці на пропуск предметів через митний кордон. Законодавчими актами встановлено, зокрема, що це можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, товарно-супровідні документи, дозвіл відповідних державних органів тощо.
Підроблені документи - це як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації, яка ними посвідчуються, а також документи з підробленими відбитками печаток, штампів, підписами тощо.
Незаконно одержані документи. - це ті, які особа отримала за відсутності законних підстав або з порушенням установленого порядку, тобто документів, виданих на основі представлених свідомо неправдивих даних, або на основі підроблених документів.
Документи, що містять неправдиві дані, є документи, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості предметів, щодо їх відправника чи одержувача, щодо держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються, тощо, не відповідають дійсності.
Суб'єкт правопорушення загальний, а також посадова особа підприємства.
Слід зауважити, що у статтях 352, 353, 354, 355 МК під посадовою особою підприємства розуміється керівник та інші працівники підприємства (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за виконання вимог, встановлених МК, законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку.
Суб'єктивна сторона - вина у формі прямого умислу.
Санкції за правопорушення: накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскацію товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України.