Час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в закладах освіти

Працівникам, які навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.
Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.
Працівникам, які успішно навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.
(Стаття 212 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР№ 6237-10 від 21.12.83; Законом № 871-12 від 20.03.91; в редакції Закону М 117-XIVвід 18.09.98)
1. Коментована стаття пов'язує можливість приєднання щорічних відпусток до часу проведення настановних занять (із частини першої) із бажанням працівника, який навчається в закла¬дах освіти (незалежно від рівня та профилю).
Однак слід враховувати, що ставити питання про приєднання щорічних відпусток можуть ті працівники, які мають на них право (з урахуванням строку роботи — більше шести місяців на конкретному підприємстві, в установі, організації або з урахуванням успішного навчання до настання шестимісячного строку).
2. Працівникам, які навчаються у середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, за їх бажанням можуть надаватись щорічні відпустки до початку навчання в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах.
3. Працівники, які успішно навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, за їх бажанням можуть одержувати щорічну відпустку в наступні роки роботи на підприємстві, в організації, установі, приєднуючи її до часу проведення наста-новних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, захисту дипломного проекту.