Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадо­вих осіб

Стаття 252. Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадо­вих осіб
1. Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підпри'ємств, установ, організацій, а також громадяни, зареєстровані як підприємці, несуть адміністративну відповідальність згідно із законом за: вчинення дій, передбачених статтями 29—32 цього Кодексу; неподання чи несвоєчасне подання передбаченої законом інформації, або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням; ухилення від виконання чи несвоєчасне виконання рішень Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень.
2. Вчинення дій, визначених цим Кодексом як недобросовісна конкуренція, громадянами-підприємцями, а також вчинення в інтересах третіх осіб зазначених дій громадянами, які не є підприємцями, тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену законом.
3. Штрафи за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства стягуються в судовому порядку.
1. Адміністративну відповідальність згідно з КУпАП (статті 166 і—1664) несуть посадові особи та інші працівники суб'єктів господарювання, працівники органів влади, органів міс­цевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю за правопорушення у вигляді:
неподання інформації АМК, його територіальному відділенню у встановлені органами АМК, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки;
подання інформації у неповному обсязі АМК, його територіальному відділенню у встановлені органами АМК, головою територіального відділення чи нормативно-правовими актамистроки;
додання недостовірної інформації АМК, його територіальному відділенню;
створення перешкод працівникам АМК, його територіального відділення у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладанні арешту на майно, предмети, документи або інші носіїінформації.
Адміністративна відповідальність застосовується до посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управліннята контролю за правопорушення у вигляді:
невиконання рішення, попереднього рішення органів АМК або їх виконання у неповному обсязі;
неподання інформації АМК, його територіальному відділенню у встановлені органами АМК, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки;
подання інформації у неповному обсязі АМК, його територіальному відділенню у вста­новлені органами АМК, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки;
подання недостовірної інформації АМК, його територіальному відділенню;
створення перешкод працівникам АМК, його територіального відділення у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, предмети, документи або інші носії інформації.
2. Вчинення дій, визначених ГК як недобросовісна конкуренція громадянами-підприємцями, а також вчинення в інтересах третіх осіб зазначених дій громадянами, які не є підприємцями, тягне накладення на них АМК, його територіальними відділеннями штрафів у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 23 Закону Укрітні «Про захист від недобросовісної конкуренції»).
3.Відповідно до статті 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції від 11 січня 2001 р. та ст. 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. за результатами розгляду справ про порушення антимонопольно-конкурентного законодавства органи АМК приймають обов'язкові для виконання рішення.
За приписом ч. 7 ст. 40 ГК рішення АМК та його територіальних відділень можуть бути оскаржені до суду. Особа, на яку накладено штраф за рішенням органу АМК, сплачує його у двомісячний (тридцятиденний — за порушення у вигляді недобросовісної конкуренції)строк з дня одержання такого рішення. У разі несплати штрафу в строки, передбачені рішенням, та пені органи АМК стягують штраф і пеню в судовому порядку (ст. 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).